DIVERGENT CONNECTIONS ORCHESTRA

Divergent connections ensemble (dir. Pavel Zlámal)

 

Další z řady rukopisných počinů Pavla Zlámala. Tentokrát se orientuje na improvizaci řízenou. PZ zde zejména jako dirigent řídí těleso zvíci malého orchestru, do nějž přizval zkušené jazzmany, virtuózy z oboru klasické hudby i hudební experimentátory – vesměs tedy hráče, s nimiž se setkal v různých odvětvích svého profesionálního účinkování (ND Brno, Brno Contemporary Orchestra, brněnská jazzová i alternativní scéna a pod.). Společný jmenovatel pro většinu zúčastněných hráčů je též sepětí s Janáčkovou akademií múzických umění, ať už se jedná o současné studenty či absolventy této umělecké instituce.

Systém netradičních dirigentských gest používá PZ jako nástroj k iniciaci ostatních hráčů. Hudba není předepsaná, je vytvářena v reálném čase a je produktem reakcí na více či méně abstraktní gesta dirigenta. Role dirigenta se v tomto případě významně prolíná s rolí komponisty - ne však v absolutní hodnotě významu tohoto slova, jest možná blíže pozici iniciátora, který si neosobuje absolutní kontrolu nad vznikající hudbou. Sám je totiž v přímém přenosu ovlivňován hráči resp. jejich reakcemi (gestem iniciovanými i spontánními). Přesná podoba takto vznikající hudby je tedy dílem přítomného okamžiku - individuální improvizace, interakcí mezi hráči i dirigentem.

Obsazení ansámblu, hudební dovednosti hráčů i myšlenkový přístup umožňuje kromě nekompromisních zvukových experimentů také využití různých stylových klišé ve svěžích, neokoralých souvislostech. Neohrožené balancování na hraně nejistoty a překvapení nechává vzpomenout jména jako např. Frank Zappa, Barry Guy, John Zorn, Butch Morris, Evan Parker či Sun Ra Arkestra a další.

Záznam z živého koncertu vyšel u nakladatelství Ears&Wind Records v červnu 2017 jako debutové album s názvem "Odlet III"

 

Z ohlasů:

koncert 18.1.2015 - server Brno město hudby

Debutové album "Odlet III" v Mozaice Českého Rozhlasu Vltava

web DCO zde