Music Olomouc

Recenze časopisu Harmonie na proběhlý koncert v rámci festivalu zde 

časopisu Univerzity Palackého Olomouc zde