Broken Jam vol 1.

Koncept dirigovaných jamsessions pod vedením PZ opět na pořadu dne. Jazz i freemusic, groove přímočarý i bizarní. Stylová energie i nekompromisní rozklad tradičních forem. Výprava za horizont, kde překvapení je svěžím tvůrčím elementem.

18.11.2014 @ Music Lab - rozjíždí neutuchající Next Phase