Již třetí album Divergent Connections Orchestra "Transcend" vyšlo 6.10.2023 na audiokazetě. V elektronické podobě se nachází exkluzivně na Radio Ponava.

Third album of Divergent Connections Orchetstra "Transcend" released on the 6th October on a audio-cassette. On-line version to be found exclusively on Radio Ponava

Produced by Radio Ponava, Tomáš Vtípil & Dinn is not noise, Pavel Zlámal

recenze Jan Hocek - jazzport 30.10.2023

recenze Benedict Jackson 13.11.2023

recenze Jan Faix - His Voice 30.11.2023