Pátá část „Cyklu několika diverzních forem“

(Jenom) Hudba - závěrečný koncert

3.12.2018

18 h

Schrott Gallery (Brno, Křenová 10)

 

 

Posledním, pátým vystoupením z „Cyklu několika diverzních forem“ uzavírá experimentální těleso Divergent Connections Orchestra pomyslný oblouk tematicky zacílený a dedikovaný 100. výročí vzniku Československa. Chtěli jsme tímto počinem nabídnout paralelu k oficiálním programům a trochu jinou perspektivou nahlédnout na některé znaky či souvislosti, které jsou s českými zeměmi spojené. Náš nezávislý soubor kulturních akcí byl tak oslavou více či méně drobných obyčejností, které jsou spjaty se vznikem ČSR nebo které se dotýkají identity československého národa.

 

Po předchozích výstředních a performativních akcích (Melodram o chlebu a soli, Intervence do veřejného prostoru, Transcendentální taneční párty, 100 let 100 piv) se však nyní ještě více vzdálíme od nasvícených a pompézních průvodů a velkých hesel... abychom se obrátili opět do nitra svého vědomí a koneckonců i svědomí. Takto jedině můžeme provést pravdivou zpověď, doznání se k naší obyčejnosti, prostotě, k tomu, co skutečně jsme. Tedy i k obyčejné avšak bytostné lásce k naší vlasti, kterou k ní, přes všechny potencionální nespokojenosti a výhrady, chováme.

 

Jsme-li mimo jiné i národ řečený „co Čech, to muzikant“, buďme nyní na závěr právě jimi a snad pouze jimi. Nechť je tento závěrečný počin i symbolickým návratem k prosté podstatě věcí, podstatě existence, která je v širším kontextu nezřídka manipulována a přehlušována tunami balastu vykonstruované, umělé „atraktivity“.